Drottninggatan 1 • 652 24 Karlstad • 054 21 50 22 • info@capriga.se

Avstängning av innergården på Drottninggatan

Innergården med infart mellan Restaurang Asian taste (f.d. Nya Peking) och Folktandvården kommer att behöva stängas av vecka 43-47 för biltrafik. Detta på grund av arbeten med fjärrvärmeledningar som kräver stora schakt. Kommunen har tidigare sagt en kortare avstängning, men ledningarna kräver ett större jobb samt att de passar på att göra allt färdigt på denna del nu. Det vill säga även asfalt, kantsten och plattor.


Gående och cyklister kommer att kunna ta sig till och från innergården samt längs Drottninggatan, men det kan vara lite trängre passager än vanligt.


Tillfälliga parkeringsplatser
Kommunen kommer att ordna med tillfälliga parkeringsplatser för de med parkeringsplats på innergården under tiden det är avstängt. Vi kommer få parkeringstillstånd som gäller på Bilan-parkeringen, parkering Slussvakten och längs Trädgårdsgatan. Kommunen levererar tillstånden till oss innan avstängningen. För den avstängda handikapplatsen hänvisar de till den som finns längre västerut på Drottninggatan.
Parkeringen stängs måndag 23 oktober (vecka 43) klockan 06.30 och öppnas igen klockan 13 den 24 november (vecka 47).