Drottninggatan 1 • 652 24 Karlstad • 054 21 50 22 • info@capriga.se

Angående Drottninggatans ombyggnation

Karlstads kommun har nu påbörjat ombyggnationen av östra delen av Drottninggatan som väntas pågå fram till sommaren 2024. Under hela byggtiden kommer ni som hyresgäster ha tillgång till era parkerings- och garageplatser. 7-25 augusti kommer våra parkeringsplatser på innergården att nås via Hagaleden. Därefter ändras det till att innergården nås från Södra Kyrkogatan. Garageplatserna kommer nås från Hagaleden hela tiden. Mer information finns på karlstad.se/drottninggatan.