Drottninggatan 1 • 652 24 Karlstad • 054 21 50 22 • info@capriga.se

Fjärrbokning åter i funktion

Nu fungerar det att boka tvättid via hemsidan igen.

Stor uppgradering i stadsnätet 28 november

Natten till den 28 november ska Karlstads stadsnät göra en stor uppgradering. Under tiden för arbetet kommer internet och tv inte fungera och det gäller alla kunder i Karlstad.

Vad? Uppgradering i stadsnätet
När? Mellan klockan 00-06 den 28 november
Vad behöver jag ha koll på? Att internetanslutningen och tv inte kommer fungera under tiden för arbetet. Anslutningen ska hoppa i gång automatiskt efter avslutat arbete, senast klockan 06.00. Om anslutningen inte kommer i gång, starta om din utrustning. Mediaboxen ska även den startas om.

Uppgraderingen görs för att öka kvalitén på vårt nät och säkra nätet för framtiden.

Innergården avstängd ytterligare en vecka

Besiktningen av de nya ledningarna för fjärrkyla i Drottninggatan visade att de måste åtgärdas ytterligare innan de är godkända. Det innebär att infarten till innergården mellan Asian Taste och Folktandvården måste vara avstängd ytterligare en vecka. Den öppnas igen 1 december klockan 13. Karlstads kommun kommer ordna med nya tillfälliga parkeringstillstånd som kommer gälla fram till och med 1 december. Vi kommer dela ut dessa i postfacken för er som hyr parkeringsplats på innergården.

Upphittad nyckelknippa

Det finns en upphittad nyckelknippa hos oss på kontoret om någon saknar. Återfås mot beskrivning.

Soprummet

Nu när innergården på Drottninggatan 1 är avstängd för biltrafik tar det längre tid för sophämtarna att tömma våra kärl pga att sopbilarna behöver parkera en bit bort. Måndagar och torsdagar kl 06:30-07:00 finns därför inga kärl i soprummet. Vänligen släng era sopor en annan tid när det finns kärl att slänga skräpet i.

Avstängning av innergården på Drottninggatan

Innergården med infart mellan Restaurang Asian taste (f.d. Nya Peking) och Folktandvården kommer att behöva stängas av vecka 43-47 för biltrafik. Detta på grund av arbeten med fjärrvärmeledningar som kräver stora schakt. Kommunen har tidigare sagt en kortare avstängning, men ledningarna kräver ett större jobb samt att de passar på att göra allt färdigt på denna del nu. Det vill säga även asfalt, kantsten och plattor.


Gående och cyklister kommer att kunna ta sig till och från innergården samt längs Drottninggatan, men det kan vara lite trängre passager än vanligt.


Tillfälliga parkeringsplatser
Kommunen kommer att ordna med tillfälliga parkeringsplatser för de med parkeringsplats på innergården under tiden det är avstängt. Vi kommer få parkeringstillstånd som gäller på Bilan-parkeringen, parkering Slussvakten och längs Trädgårdsgatan. Kommunen levererar tillstånden till oss innan avstängningen. För den avstängda handikapplatsen hänvisar de till den som finns längre västerut på Drottninggatan.
Parkeringen stängs måndag 23 oktober (vecka 43) klockan 06.30 och öppnas igen klockan 13 den 24 november (vecka 47).

Angående Drottninggatans ombyggnation

Karlstads kommun har nu påbörjat ombyggnationen av östra delen av Drottninggatan som väntas pågå fram till sommaren 2024. Under hela byggtiden kommer ni som hyresgäster ha tillgång till era parkerings- och garageplatser. 7-25 augusti kommer våra parkeringsplatser på innergården att nås via Hagaleden. Därefter ändras det till att innergården nås från Södra Kyrkogatan. Garageplatserna kommer nås från Hagaleden hela tiden. Mer information finns på karlstad.se/drottninggatan.

SAPPA digitaliserar

SAPPA kommer att uppgradera vårt analoga basutbud på Drottninggatan 1 & 1A till ett digitalt okrypterat basutbud med kanaler i HD-kvalitet utan behov av digitalbox. Det är samma inkoppling som idag men med bättre ljud- och bildkvalitet. Mellan 4-18 april behöver ni göra en digital kanalsökning på er TV. 18 april kommer den analoga signalen att släckas ned. Ni som bor på berörda adresser har fått ett utskick i era postfack där ni hittar mer information samt instruktioner hur kanalsökningen går till.

Nya telefonnummer för porttelefonerna

Vi har nya telefonnummer kopplade till porttelefonerna på Drottninggatan och Kungsgatan/Östra Kyrkogatan. Istället för att ni blir uppringda av dolt nummer/okänd från porttelefonen kommer nummer nedan att synas:

Drottninggatan 1 & 1A: 054-220 96 15
Kungsgatan 6A-D/Östra Kyrkogatan 2: 054-220 96 14

Ett tips är att lägga in dessa nummer i er kontaktlista och döpa till exempelvis ”Porttelefon” så vet ni när någon ringer er från porttelefonen.