Drottninggatan 1 • 652 24 Karlstad • 054 21 50 22 • info@capriga.se

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

För Capriga betyder hållbarhet att vår verksamhet sker med hänsyn till miljön och till människors hälsa. Vi strävar efter att så långt som möjligt använda naturliga material i såväl förvaltning, renovering som nyproduktion. Vi vet av erfarenhet att gedigna materialval som tex natursten, tegel och träprodukter har en längre livslängd och tål att återanvändas, vilket leder till bättre totalekonomi och lägre livscykelkostnader. Vårt fokus ligger på produktion och förvaltning i egen regi och då är ofta en högre initialkostnad motiverad om det leder till en lägre förvaltningskostnad på lång sikt.

I vår förvaltning strävar vi efter att minimera förbrukningen av vatten, värme och el då den bästa miljöåtgärden är den som leder till en utebliven förbrukad resurs. Det kan handla om enkla åtgärder som att vi prognosstyr vår undercentral för värmetillförsel, installerarar snålspolande kranar och toaletter eller sätter upp solavskärmning för att minska kylbehov och därmed elförbrukning. Det kan också handla om att vid renoveringar och nyproduktion välja ventilationsutrustning med hög verkningsgrad på värmeåtervinning eller tilläggsisolering av fasader och vindsbjälklag.

Som en del av vårt arbete är det en självklarhet att genomföra lagstadgade besiktningar och kontroller av ventilationsanläggningar inom föreskrivna tider för att på så sätt kunna garantera våra hyresgäster en god inomhusmiljö.