Drottninggatan 1 • 652 24 Karlstad • 054 21 50 22 • info@capriga.se

När du flyttar

Uppsägning av lägenhet

Om du vill flytta från din lägenhet måste du göra en skriftlig uppsägning av kontraktet. På baksidan av ditt hyreskontrakt finns en ruta som du kan fylla i och lämna till oss på kontoret på Drottninggatan 1. När vi får in uppsägningen skriver vi under och lämnar tillbaka kontraktet till er i er brevlåda. Om du inte har kvar ditt kontrakt kan du använda denna uppsägningsblankett. Är ni två som bor i lägenheten är det viktigt att båda skriver under uppsägningen.

Uppsägningstid

Enligt hyreslagen gäller tre månaders uppsägningstid för alla bostadslägenheter. Uppsägningstiden börjar räknas från nästkommande månadsskifte, dvs om man säger upp en lägenhet den 15:e december är uppsägningstiden hela januari, februari och mars om inte en annan hyresgäst övertar lägenheten innan dess. Vi försöker alltid att hjälpa till att hyra ut lägenheten så snart som möjligt om man vill flytta tidigare, men vi kan inte garantera att det lyckas. Det kan tex bero på att den inflyttande hyresgästen har uppsägningstid på sin nuvarande bostad och inte kan flytta in tidigare eller att vi inte hittar en ny hyresgäst innan uppsägningstiden löpt ut.

In- och utflyttningsdag

Om du skall flytta in i en lägenhet har du laglig rätt att disponera lägenheten from kl 12:00 den första dagen i månaden om inte annat överenskommits. Om den första infaller en helgdag har du rätt att flytta in den första vardagen efter månadsskiftet. Om lägenheten du skall flytta in i är minst 3 rok eller större har du rätt att disponera minst ett av sovrummen redan from kl 08:00 på inflyttningsdagen. Motsvarande gäller naturligtvis även vid utflyttning från en lägenhet. I de flesta falla brukar det lösa sig med in- och utflyttning på ett smidigare sätt, men det kan vara bra att känna till vad som gäller enligt hyreslagen.

Avflyttningsbesiktning

När du flyttar från din lägenhet skall det göras en avflyttningsbesiktning. Tänk på att beställa tid för besiktning i god tid före avflyttningen eftersom det kan vara flera avflyttningar samma dag. Vid besiktningen skall lägenheten vara urflyttad, städad och samtliga nycklar skall återlämnas. Är du osäker på om du orsakat skador som du kan vara ersättningsskyldig för kan vi göra en förbesiktning där vi tittar på väggar, golv, inredning mm. Eventuella skador som döljs av möbler och golvmattor eller skador som uppstått efter förbesiktningen eller i samband med flytten kan vi inte uttala oss om.

Avflyttningsstädning

När du flyttar ur din lägenhet skall den givetvis vara välstädad innan den nya hyresgästen flyttar in. Ibland händer det att hyresgäster anlitar städfirmor för att utföra avflyttningsstädningen, men det är viktigt att komma ihåg att det ändå är den avflyttande hyresgästen som ansvarar för att städningen blir godkänd. Vi tar inte på oss att sköta kontakter med städfirma eller annan som anlitats för städningen. Någon eller några veckor innan planerad avflyttning delar vi ut en broschyr med några enkla checklistor beträffande städningen som kan vara bra att använda sig av.